Jsem fialová

Jsem něha stojící za bleskem
Jsem rána, která hojí
Jsem hromobití lásky ve tvém srdci
když svítá a vše tone v tichu

Jsem rozpraskaná oktáva čísla 13
skrze mě se skáče k Bohu,
  tomu mazanému Ďáblu
Jsem víno ve chřtánu
  tančícího Zorby
a chtíčem nejvyššího Anděla

Jsem blouznění námořníků
  a nevěstek
v bezčasí cigaretového kouře
Jsem štěstí, co se nedělá.

Jsem šicí stroj v rukou
  snaživé panny
Pokud svým šatem uhrane
  krále.

Vinu se dvěma směry:
Jsem kobercem
  k nejvyššímu trůnu.