Jsem žlutá

Jsem dlouhými paprsky zapadajícího slunce
Skrápím chmýří na tváři dívky kojící děcko na svém prsu
     dívám se přes její rameno
Tančím rozvířeným prachem v její světnici
      a usedám se všemi za dřevěný stůl.

Tančím mezi bosými lýtky ženců
      a lesknu se kovem jejich míhajících se srpů.
Jsem kruhem kruhů,
      věncem pampelišek.
Jsem letokruhem šatů i borovic.