Jsem okrová

Jsem sestra zlata
    zapomenutá na vinicích
Jsem prach cest, který oslněný
    cílem, nevidíš
a pak mě oklepáváš z bot.

Jsem zbytečná,
    vím.
Ale když svlažíš své rty vínem
a tvé srdce na okamžik roztaje,
    i když mě nevidíš,
Má láska došla naplnění.