Jsem bílá

Jsem tak nepatrná, že nevím, jestli jsem.
Potkal jsi mě, když jsem mizela
      a schovávala se za stromem.
Čekala jsem, až si mě tvé
      paprsky najdou.
A když mě nacházely, tála jsem
      a mizela, ale byla nekonečně
     šťastná, hlavně když jsi
     dal ruce na mé tváře.
Mé líce se rozehřály a zbarvily,
     ale to už jsem nebyla já,
to se zrodily mé rozskotačené sestry,
jež však nepoznaly to vznešené privilegium smrti
     ve tvých dlaních.
Já jsem zmizela.
A od té doby mě stále
     hledáš.